Therapieën

WELKE THERAPIEVORMEN KUNNEN WIJ BIEDEN ?

Homeopathie

Klassieke homeopathie stimuleert het zelfgenezend vermogen,
waardoor men op natuurlijke wijze beter wordt. Klachten worden
behandeld in samenhang met alle aspecten van de geestelijke- en
lichamelijke gezondheid. Hierdoor verdwijnen niet alleen de klachten,
maar men gaat zich in het algemeen beter en sterker voelen.

Orthomoleculaire voedingstherapie

Orthomoleculaire voeding (orthos betekent optimaal) streeft er naar
de lichaamscellen de benodigde voedingsstoffen in optimale hoeveel-
heden te geven. Zo kunnen we de gezondheid in stand houden,
herstellen of zelfs aanzienlijk verbeteren. Een voedingswijze met
optimaal gedoseerde (orthomoleculaire) voedingspreparaten geeft
ons de mogelijkheid om een optimale gezondheid te hebben en te
behouden.

Gesprekstherapie ook wel ‘Counseling’ genoemd

Als gevolg van specifieke omstandigheden, zoals ziekte, huwelijks-
problemen of het verlies van een naaste, kan Gesprekstherapie
mensen helpen helderheid te scheppen in hun gedachten en gevoelens,
zodat men zelf beslissingen kan nemen en eventueel belangrijke
veranderingen in hun leven kunnen doorvoeren.
Door mijn levenservaring kan en wil ik voor u een luisterend oor zijn
en u helpen naar nieuwe inzichten. Hulp kan ik u bieden bij verwerking
van verlies b.v. bij een overleden dierbare of een relatie die over is.
Het leven in het NU is voor mij belangrijk. Vaak kunnen we, juist
door verdriet en teleurstelling heen, ons geluk vinden.
Geen enkele vraag is mij vreemd en oplossingen zijn vaak dichterbij
dan u zelf ziet. Ik ben er voor u om deze handreiking te geven.

Mediation

Als conflictbemiddelaar kan ik handvatten aanbieden aan iedereen
die zakelijk, bij bestuurswerk of op het persoonlijke vlak met
conflictsituaties te maken heeft.

Hypnotherapie

Hypnotherapie door middel van diepe ontspanning. Gevoelens van
angst verdwijnen. Men krijgt inzicht in de problemen. Pijn kan
verminderen.

Ademtherapie

De ademhaling gaat meestal ongemerkt. De meeste mensen ademen
oppervlakkig, maar de juiste manier van ademhalen is erg belangrijk.
Topsporters ervaren dat ook. Adem en angst, angst en adem zijn
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Vandaar dat de ademhaling-
therapie vaak wordt gecombineerd met de Hypnotherapie.

Reiki en Quantum-Touch

Helende handen: dè mogelijkheid om pijn te verminderen en het
genezingsproces te versnellen.
Zoals bij: nekpijn, (lage) rugpijn, ischias, hoofdpijn, sinusproblemen,
schouderpijnen kunnen verminderen of zelfs verdwijnen.

Het is een methode van genezing met energie die gebruik maakt van
de principes van resonantie en afstemming om genezing te bevorderen.